ELŐADÁSAIMRÓL

Már az oldalamon megosztott gondolatokban, szövegekben is sokszor találkozhatsz Isten nevével, és majd az előadásaimban is. Mindennek ellenére gondolataim nem kapcsolódnak egyetlen valláshoz, egyházhoz, felekezethez, szektához, vagy netán párthoz sem, azok minden ilyesmitől teljesen függetlenek. Csak egyszerűen az az oka, hogy: Isten az Élet minden megnyilvánulásának Forrása, minden, ami van Világunkban, Istentől és Isten által van. Épp ezért, ha egy Élhető Világban akarunk élni, akkor vissza kell találnunk minden dolgok, és az Élet Forrásához: Istenhez. Ugyanígy igaz az is, hogy gondolataimmal nem célom semmilyen vallás, politikai irányzat, párt, kormány, gazdasági formáció ellen beszélni, sem lázadásra, anarchiára buzdítani, mert ezek csak mind a szeretetlenség eszközei.

Azt Feladatot kaptam, hogy olyan gondolatokat osszak meg az emberekkel, amelyek a Szeretetet és az Életet szolgálják, így előadásaimnak csak ez a célja, és nem az, hogy valami vagy valaki ellen buzdítsak bárkit is.

Én olyan gondolatokat osztok meg veled, amelyeket Lelkem Tiszta Forrásán keresztül kapok, hogy segíthessem velük az embereket:

  • az újjászületésben,
  • Önvalójukhoz, Isteni Énjükhöz való emelkedésben, a vele és ezáltal Istennel való szoros kapcsolódásban,
  • az Önvalójuk általi vezettetésben, s ily módon Lelkük Útjának járásában,
  • egy Jobb Világ alapjául szolgáló gondolkodásmód elsajátításában,

és ilyen módon támogassam azt a folyamatot, amely az Isteni Rendre épülő Szeretetteljes Világ létrejöttét szolgálja. Ezen gondolatok azonban rávilágíthatnak olyan jelenlegi emberi, társadalmi, gazdasági működésekre a Világban, amelyek az Egyént elválasztják Önvalójától, és amelyek nem szolgálják, az Isteni Rendet, az Életet és a Szeretetet, és ily módon az Emberiséget.

Megosztott gondolataimmal olyan témákat is feszegetni fogok, olyan hétköznapi emberi-, és társadalmi működési mintákra is rámutatok, amelyekkel esetleg nem jó szembesülni, mert még te magad is azt a mintát működteted, éled, követed. Ilyenkor is maradj nyitott és befogadó a kapott gondolatokra, mert Önvalódtól elválasztó árnyékaidat csak azokat megvilágítva, azokra rálátva számolhatod fel, és csak így emelheted fel magad és az életed egy magasabb minőségbe. Ha változást akarunk a Világban, elkerülhetetlen szembenéznünk azokkal az egyéni emberi működésekkel, amelyeket tömegesen működtet az emberiség, és amelyek a jelenlegi Világrendet szolgálják, annak alapjait képezik. Épp ezért fontos, hogy folyamatosan légy hajlandó az önvizsgálatra, nyitott a változásra, és lépd is meg a változásokat, mert Világunk csak attól változhat, ha változnak az azt alkotó Egyének.

Fontos, hogy megosztott gondolataimban Önvalód felé Hívó Szót láss, és ne bírálatot, illetve olyan „ellenséget”, amely rámutat „csúnya” részeidre, árnyékos működéseire. Mert ha nem így hallgatod szavaimat, akkor az egó könnyen eléri, hogy ellenállást váltson ki benned a hallott gondolatokkal kapcsolatban, és megakadályozza, hogy befogadd őket. Ugyanis, ha „ellenséget” látsz a gondolataimban, akkor valójában egód látja ellenségesnek az általa létrehozott és rejtegetett árnyék-működésekkel való szembesülést, és így valójában az Önvalóddá válás Útját. Számára ugyanis ez „trónvesztést” jelent.

Ha a mai fogalmak szerint jó ember vagy, az még nem jelenti azt, hogy nem egóból élsz, csak azt, hogy az egó fogalmai szerint, és az aktuális társadalmi normák szerint a „jó” minősítést adod magadnak, és azt kapod másoktól. Aki ma jó embernek számít, az is nagy eséllyel az egója fogságában él, mert évezredek óta ezt a mintát másolja az emberiség. Ugyanígy, az hogy egóból élsz, árnyékos viselkedésmintáid vannak, nem jelenti azt, hogy rossz ember vagy, csak azt mutatja, hogy nem Önvalódat éled, és olyan értelemben nem is vagy hibás emiatt a működés miatt, hogy nem nagyon volt más minta, amit elsajátíthattál volna, mert ez az évezredek óta másolt, és az egyént most is körülvevő uralkodó minta. Ahhoz azonban, hogy Világunk változhasson, helyreállhasson benne az Isteni Rend, az emberiségnek tudatszintet kell lépnie, ami csak akkor történhet meg, ha kilép az egós működésből az Önvalóból való létezésbe. Csak ez hozhat változást Világunkban, csak így élhetünk egy Jobb Világban. Így azért viszont már felelős vagy, ha nem vagy hajlandó tenni, erőfeszítéseket vállalni egy Jobb Világért, azáltal hogy elvégzed azt az őszinte belső önvizsgálatot, amely révén ráláthatsz, hogy te a mindennapokban milyen egós működésekkel támogatod a jelenlegi világrendet, és nem változtatsz ezen a változás érdekében.

Sokan érdeklődnek ma a spiritualitás iránt, ami nagyon jó, mert ez az irány tudja kivezetni az emberiséget abból az alacsony tudatszintből, amit jelenleg tömegesen működtet. De sajnos a magukat spirituálisnak valló emberek között is sok olyan van, aki nem Önvalóját éli, alacsony szintű egós mintákat működtet, és nem az Isteni Rendet követi. Habár érdekli a spiritualitás, tanulmányozza is, de nem ülteti a gyakorlatba a különböző formákban kapott tudást, nem éli, ezért továbbra is az egója uralkodik benne, vagy rosszabb esetben életre kel benne a spirituális egó. Sokan használják a spiritualitást arra is, hogy szebbnek, jobbnak látassák/lássák magukat, árnyékaikat a spiritualitás álarca mögé rejtsék. A Valódi Spiritualitás azonban azt jelenti, hogy az egyén a Lelkéből/Önvalójából él, a Lelke/Önvalója vezeti, a Lelke/Önvalója útját járja, és ezáltal automatikusan az Isteni Rendet követi. Attól, hogy valakit érdekel a spiritualitás, és tanulmányozza azt, még nem lesz spirituális, csak akkor, ha ezt a gondolkodásmódot a mindennapokban az élet minden területén a gyakorlatba ülteti. Így ha spiritualitás iránt érdeklődő ember vagy, vagy spirituálisnak vallod magad, akkor sem kerülheted el a rendszeres önvizsgálatot, és az egós minták felszámolását, mert az érdeklődés ezt még nem hozza magával automatikusan, csak a tudatos rálépés a spiritualitás gyakorlatba ültetésének útjára. A spiritualitás iránt érdeklődő ember is csak így találhat vissza Önvalójához, és lehet alapköve egy Szereteten Alapuló Világnak.

Ahhoz, hogy az Önvalótól elválasztó mintáktól megtisztulhass, és visszatalálhass Önvalódhoz, vállalnod kell azt a nem túl kellemes munkát, hogy szembenézz belső „csúnyaságaiddal”, árnyékrészeiddel, árnyékos működéseiddel, mert csak ezeket felszámolva ragyoghat fel benned Önvalód Fénye, és válhatsz Fényt hozó lámpássá Világunkban. Fontos tudnod, hogy ez az Út kíméletlen szembenézést, önvizsgálatot, Tudatosságot igényel, valamint a lehúzó, elválasztó minták kigyomlálását, amely csak kitartó erőfeszítések árán valósítható csak meg. Erőfeszítés nélkül ugyanis nincs változás. A megszokott, kényelmes, egód által biztonságosnak titulált, de sem téged, sem a Világot nem szolgáló működésekből ugyanis csak erőfeszítések árán tudod kiemelni, felszabadítani magad. Másrészt az egó újra és újra bepróbálkozik, mert a végsőkig igyekszik védőbástyáit védeni, az általa biztonságosnak tartott, de Önvalódtól elválasztó működések fenntartásáért küzdve. Ezt a „csatát” pedig önuralom, erőfeszítés és kitartás nélkül nem lehet megnyerni, mert kényelemből és félelemből az egó könnyen vissza tud húzni az Önvalódtól elválasztó árnyékos működésbe.

Az egónak meg kell törnie az Egyénben, csak így állhat helyre a Rend és a Harmónia benne, és így a Világban is. Ez a megtörés pedig csak többszörös belső „csatával” tud megtörténni, amikor is az egó eljut végre oda, hogy elengedje a kontrollt, alárendelődjön és átadja az irányítást az Önvalónak. Jelenleg ugyanis az egó uralkodik az egyénben az Önvaló helyett, holott az uralmi pozíció az Önvalóé kellene legyen, és az egónak, az elmének az Önvaló iránymutatásait kellene követnie, megvalósítania a fizikai világban.

A Fény Harcosának lenni valójában azt jelenti: belül megvívni magadban a csatát a „sötétséggel”, árnyékos részeiddel; tudatos erőfeszítések árán letenni azokat a működési mintákat, amelyek elválasztanak Önvalódtól, hogy a Fény győzedelmeskedhessen benned. S ha benned Fény van, akkor a Világba is Fényt hozol, és a Fényt erősíted. S minél több Belső Lámpás ragyog fel a szívekben, annál több lesz a Fény Világunkban is. Másrészt az Önvalójából élő ember számára természetes, hogy az Isteni Rendet követve él a Világban, a Szeretetet és az Életet szolgálja létezésével.

Hogy megosztott gondolataimból mit érzel majd magadénak, az a Te választásod, és hogy mit valósítasz meg belőle az rajtad múlik. Sőt javaslom is, hogy minden tőlem kapott gondolatot rostálj meg Önvalód szűrőjén, és csak azt fogadd be, amit így is magadénak érzel. De légy résen, mert az egó cseles. Elméd önvédelmi mechanizmusai ebben félrevezethetnek, olyan módon, hogy elhitetik veled, hogy bizonyos gondolatok nem jók neked, mert olyan útra visznek, amelyek veszélyesek. Netán olyan módon próbálkoznak, hogy nem engedik, hogy felismerd azokat a mintákat, amelyek elválasztanak Önvalódtól. Az Önvalónk felé haladás útján egónk mindent megtesz, hogy hatalmi pozícióját megőrizze, mert azt hiszi, csak akkor vagyunk biztonságban, ha az irányítás nála van. Azonban Önvalónknál, Isteni részünknél korlátolt elmés gondolkodásunk semmiképpen sem adhat nagyobb biztonságot, ezért is fontos, hogy Önvalód váljon iránymutatóddá. Másrészt gondolataimmal megszólíthatom szunnyadó Önvalódat, de helyetted nem léphetek, nem cselekedhetek. A gyakorlatba ültetés már a Te feladatod, és a megvalósulás a Te kitartó erőfeszítéseidet igényli. Mert elsősorban mindenki Önmagáért felelős, így Önvalódhoz is csak Te emelheted fel magad, és a Helyedre is csak saját Erődből kerülhetsz. Én csak a magam vonatkozásában tehetem ugyanezt….

Tuboly Beatrix