Isten Karácsonyi Ajándéka

2018. 12. 22.

Idei karácsonyi írásomat az aktuális égi energiáknak szentelem, mert különleges bolygóállások révén csodás energiák beáramlásában lehet részünk. Már csak kicsit több mint egy nap van az adventi időszakból, de érdemes még befelé figyelésre, elcsendesedésre is kihasználni, mert már az adventi hetekben is olyan állások voltak-vannak, amelyek ezeknek az energiáknak a befogadására készítenek fel. Nehéz megélésekben is részünk lehetett, mélyen hurcolt sebek szakadhattak fel, fájdalmakat élhettünk meg, tanításokat kaphattunk önszeretetből, szeretetből, küzdelemre, harcra, haragra, konfliktusra késztető helyzetek által önlegyőzésből, tudatosságból, de mindez azért történt, hogy ezekben a témákban tisztuljunk, és a szívünk egyre felszabadultabb és nyitottabb tudjon lenni a már a téli napfordulón (12.21.) és Karácsonykor is beáramló különleges energiákra. Természetesen mindenki olyan mértékben, szinten és módon részesülhet ezekből az energiákból, amilyen tudatossági szinten van, mert amit még nem képes befogadni, az nem tud belépni az életébe, amilyen belső változást, szintlépést még nem tud megtenni, az nem történhet meg, mert belül ellenállás van a segítő, emelő energiák befogadását illetően.

Azért különleges ez a karácsony, mert a Nyilas zodiákusban járó Jupiter bolygó együtt áll a Skorpió csillagkép szívével, az Antares csillaggal, amely nem más, mint a Tejút lüktető dobogó szíve, a legmélyebb Szeretet, Szerelem szimbóluma, az Isteni Szeretet, Kegyelem és Teremtő energiák beáramlási helye. Ez a csillag egy kiemelt pont az égen, mivel egyúttal Tejút-oszlop és Világ-oszlop is, s ily módon azt is szimbolizálja, hogy ez emberi és az isteni világot is csak egyetlen Erő képes megtartani, ez pedig nem más, mint a Szeretet. S ez az állás 12 évente jön csak létre, mivel a Jupiter 12 év alatt tesz meg egy kört a Nap körül. De más különlegesség is van még ebben az állásban, ugyanis a Halak zodiákusban és a Vízöntő csillagkép jövő vizénél járó Neptunusz bolygó is szerepet kap benne, egyrészt azáltal, hogy kvadrát, azaz teremtő, racionalizáló fényszög kapcsolatba kerül a Jupiterrel, másrészt több más bolygó is fényszöget vet a Neptunuszra. Vagyis a neptuni minőségek kiemelt szerepet kapnak ezen a karácsonyon, s még az új év elején is, illetve a Neptunusz többször is kapcsolatba kerül még az év folyamán a Jupiterrel és a Szaturnusszal, így az egész évet meghatározzák ezek az adventi és karácsonyi időszakban induló bolygó kapcsolódások, minőségek. A Neptunusz 2021-ig tartózkodik még a Vízöntő csillagképben, tehát, amikor 12 év múlva a Jupiter újra itt jár, akkor már ezt a fényszög kapcsolatot ebben a pozícióban nem tudja felvenni a Neptunusszal. A Neptunusz 164 év alatt tesz meg egy kört, legközelebb akkor fog ebben a pozícióban állni…

A Jupiter az Isteni Szeretetbölcsesség, a bőség, az árasztás minőségét képviseli többek között, s az Antares csillaggal együtt állva árasztani fogja be a világba, az ezen az Égi Kapun keresztül beáramló, Isteni Szeretet, Kegyelem és Teremtő energiákat. S mivel a Neptunusz bolygóval a Lélek Mélyének, az Isteni Szeretet, Szerelem, az Egység szimbólumának bolygójával lesz fényszög kapcsolatban, ezért ezeket a beáramló energiákat a lelkünk legmélyére tudjuk befogadni, s ott ezen Szeretet Minőség által tisztulni, gyógyulni, és megélni ezt a Szeretet Minőséget, illetve az Egységet Önvalónkkal, s így Istennel. Az égi szívcsillag bennünk lévő megfelelője a saját Szívünk, a Lelkünk Mélye, ez az egyetlen hely, ahol kapcsolatba kerülhetünk Önvalónkkal és Istennel, s ahol ezeket a különleges energiákat be tudjuk fogadni. Ezért is volt most különösen fontos az adventi felkészülés, hogy megtisztítsuk magunkat azoktól a minőségektől, amelyek bezárják a szívünket, és amelyek elválasztanak Önvalónktól, Isteni Énünktől. Mivel ez egy kvadrát kapcsolat a Jupiter és a Neptun között, azért ez egy munkás fényszög is, vagyis erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy ezeket az energiákat be is tudjuk fogadni, illetve belső küzdelmeket hozhat, de azért, hogy egy magasabb minőségbe emelhessük magunkat és életünket. Egyik legfontosabb erőfeszítés a Tudatosság, ugyanis a Neptun alacsony szintje a függőségek, a félelmek, az illúziók, és ha ezeket a minőségeket éljük ezekben a napokban, akkor nem tud ennek az égi állásnak az Ajándéka belépni az életünkbe. Ugyanígy a Jupiter alacsony szintje lehet a karácsonyi dőzsölés, amely a Neptun miatt hozzájárulhat túlzott alkoholfogyasztáshoz is, a túlevés elpunnyasztó hatása, és az alkoholos állapot pedig biztosan elválaszt attól, hogy ezeket az energiákat emelő, teremtő módon be tudjuk fogadni az életünkbe, és a javunkra tudjuk fordítani. Segítő eszközök lehetnek még ebben a folyamatban, a neptuni minőségek, a másokkal való szeretetteljes lelki kapcsolódás, a lélekből megélt Igaz Örömök, a zene, az éneklés, az elcsendesedés, a belső béke, a meditáció, a befelé figyelés, de a koncentráció is, mivel a Szaturnusz bolygó is kapcsolatban lesz a Neptunnal, méghozzá szextil kapcsolatban. Így a koncentráció, a belső fókusz könnyebbé teheti, hogy kapcsolódni tudjunk a lelkünk mélyén beáramló Isteni Szeretet, Kegyelem és Teremtő energiákkal, illetve a Merkúr – Jupiter együttállás miatt fontos igazságokat érthessünk meg. S talán az is könnyebbé teszi ezt a folyamatot, hogy a Jupiter saját jegyében a Nyilasban, a Neptun pedig szintén saját jegyében a Halakban halad.

Mielőtt részletezném, hogy milyen Áldásokban lehet részünk, nézzük még milyen bolygó kapcsolatok lesznek, amelyek egészen jövő év elejéig mozgatják még ezeket az energiákat:

A Vénusz a Skorpió zodiákusban, és a Mérleg csillagképben járva a téli napfordulón lesz pontos trigon kapcsolatban a Neptunusszal, miközben még szextil kapcsolatban van a Szaturnusszal, s a két ünnep között még a Plútótól is kap egy szextil fényszöget. Vagyis az önszeretetnek, az önbecsülésnek, a női minőségnek nagyon fontos szerepe van ezeknek az energiáknak a befogadásában, enélkül a szívünket, a lelkünk mélyét nem tudjuk megnyitni ezeknek az energiáknak. Ezért is kaphattunk már december 8-tól tanító tapasztalásokat ebben a témában, amikortól is a Vénusz-Szaturnusz kapcsolat elindult. A női minőség, az önszeretet, az önbecsülés, a kapcsolatok (az önmagunkkal való kapcsolat is), kreatív teremtő képesség témája nagyon mély gyógyuláson, belső átalakuláson mehet át ebben az időszakban, nőkben és férfiakban egyaránt. De mivel a Vénusz önmagában is szimbóluma a harmóniának, egyensúlynak, és ráadásul még a két ünnep között a Mérleg csillagkép közepén halad át, ezért ezek a belső gyógyulások, belső békét, stabilitást hozhatnak önmagunkat illetően, illetve kapcsolati és anyagi téren is. Ráadásul a Neptunusz a Vénusz magasabb oktávja, vagyis a vénuszi minőségek magasabb szintű megnyilvánulása, így ezáltal is felkészítő hatással volt a Vénusz ezekben a napokban a karácsonyi neptuni energiák befogadására. (Sőt valójában már szeptember 9-e óta, amikor is belépett a Vénusz a Skorpió zodiákusba, ahol retrográd mozgását is végezte, és ahol még január 7-ig tartózkodik. A szeptember óta poláris minőségben haladó bolygónak köszönhetően sok tanító, árnyékos részeinktől megtisztító, gyógyító, felkészítő tapasztalást kaphattunk vénuszi témákban: önszeretet, szeretet, önmagunkkal való kapcsolat, harmónia, egyensúly, női minőség, szerelem, párkapcsolat, szexualitás, kreativitás, anyagiak.)

A Merkúr a Nyilas zodiákusban, s Skorpió csillagképben és a Kigyótartó csillagkép fejénél járva, szintúgy a téli napfordulón, s még Karácsonykor is, együtt fog állni a Jupiterrel, s ily módon a kommunikáció, a megértés, a gondolkodás, a beavatás bolygója is kvadrát kapcsolatba kerül a Neptunusszal.

S év elején a Bak zodiákusban, illetve a Nyilas csillagkép íjat kifeszítő kezénél járó Nap együtt fog állni a Szaturnusszal, s ily módon szintén szextil kapcsolatba kerül a Neptunusszal, majd az első hét vége felé pedig együttállásba kerül a Plútóval is.

S mindezen mozgások, energiák révén az alábbi Ajándékokat teszi le Isten a karácsonyfa alá nekünk, amely ajándékok az egész új év indítását meghatározhatják, bearanyozhatják, ha jól éltünk az adventi és karácsonyi időszakkal, s elsősorban a belső felkészülésre és a Belső Ajándékokra fókuszáltunk. Ugyanis a Jupiter és a Neptun miatt is, elsősorban belső megélésekre, ajándékokra számítsunk ezen energiák révén, amelyek idővel majd külső ajándékokat is hozhatnak a bennünk végbemenő mély belső tisztulás, gyógyulás, érzelmi és gondolati átalakulás által.

A beáramló Isteni Szeretet, Kegyelem és Gyógyító energiák révén a tudatalatti, a lélek mélye tisztulhat, gyógyulhat. Megérthetjük milyen sebeket, sérelmeket, fájdalmakat őrzünk a lelkünk mélyén, és milyen gátló mintákat, hitrendszereket tárolunk hosszú ideje a tudatalattiban, amelyeket ideje elengednünk, kitisztítanunk, begyógyítanunk, mert elválasztanak egy új, Szeretetteljesebb jövőtől.  Nagyon mélyre eltemetett fájdalmak, sérelmek, csalódások tisztulhatnak, régóta cipelt sebek gyógyulhatnak, karmikus minták alól szabadulhatunk fel. Lelkünk Igazságainak megértése által megtisztulhatunk olyan illúzióktól, kísértésektől, önhazugságoktól, félelmektől, téves hitrendszerektől is (persze csak, ha hajlandóak vagyunk szembenézni velük), amelyek elválasztanak attól, hogy szívünk Igaz Vágyai, Lelkünk Igaz Hívásai Anyagba formálódhassanak, megvalósulhassanak. Olyan sebek gyógyulhatnak, amelyek eddig elválasztottak az Önszeretettől, belső értékeinktől, kreativitásunktól. Megérthetjük, milyen a Lelkünk Mélyén szunnyadó Belső Kincsekkel, tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezünk, amelyek eddig akár saját magunk elől is elrejtettünk a múlt sérülései miatt, és amelyeket ideje lenne termőre fordítani. A belső tisztulás révén Új Rend lesz a Lelkünk Mélyén, önmagunkra és életünkre Új, Igazabb Igazságok ültetődhetnek el a szívünkben, hogy életünk a jövőben kívül is rendezettebbé, szeretetteljesebbé, kiteljesítőbbé válhasson.

Fontos, eddig rejtetten megbúvó Igazságokat érthetünk meg önmagunkat, az életünket, és az Életet illetően a múltra és a jövőre vonatkozóan egyaránt, amely egyrészt szintén a nagyon mély szintű gyógyulást, a múlttól való intenzív tisztulást szolgálja, másrészt, hogy egy Tiszta, Új Minőségű, Szeretetteljesebb jövőt alapozhassunk meg önmagunk számára. Kikristályosodhat bennünk, hogy mi is a Lelkünk Igaz Vágya, amit időt állóan tudunk Anyagba formálni, amin Isteni Támogatás van. Megértetjük mik is a lelkünk számára Igaz Kincsek, Igaz Minőségek, amelyek mentén érdemes a jövőt teremtenünk, formálnunk,  hogy időtálló,  Igaz Értékek tölthessék be az életünket. A Lelkünk Igazságait, Igaz Vágyait megértve kijózanodhatunk azokból az illúziókból, amelyek mentén eddig éltük az életünket.

A lelkünk mélyén stabil Hit ültetődhet el a Lelkünk Igaz Vágyainak időtálló megvalósulását, Isteni Támogatottságát illetően, amely fontos tényező azok megvalósulásához. De akár Isten Igazságába és Akaratába is beavatódhatunk, hogy Egységbe tudjunk kerülni azzal, s ily módon Társteremtői minőségünket eredményesebben gyakorolhassuk. Mély megértés születhet bennünk, hogy vágyaink megvalósulása az Isteni Bölcsesség által gondosan megtervezett, bennünket és vágyaink legteljesebb megvalósulását szolgáló folyamat, amelynek minden lépése értünk van, és a Boldogságunkat szolgálja.

Önszeretet, önbecsülés terén gyógyulhatunk, tisztulhatunk,  Új Rend születhet bennünk ezekben a témákban is, amely nélkülözhetetlen ahhoz,  hogy Szívünk Igaz Vágyai megvalósításához Kreatív Teremtő Erőinket gyümölcsöző módon munkába állíthassuk. Megérthetjük,  hogy milyen gondolatiság, hitrendszerek választanak el az Önszeretettől, és ezáltal Önvalónktól. Megérthetjük és átérezhetjük, hogy Isten Szeretett Gyermekei vagyunk, s Isten mindenben támogat minket, s hogy ez akkor is így van, ha éppen egy nehezebb életszakaszon haladunk át. Támogató energiákat kaphatunk ahhoz, hogy olyan szeretettel tudjunk viszonyulni Önmagukhoz, ahogy Isten szeret bennünket. Önszeretet és  Önbecsülés nélkül ugyanis nem Önvalónkat éljük, s ily módon nem  tudunk Isten Társteremtőjeként működni, Lelkünk Igaz Vágyait így nem tudjuk Anyagba hívni, formálni, illetve ezen Belső Minőségek nélkül nincs Kiteljesedés, s nincs Valódi Boldogság és Siker sem (de fontos tudni, hogy az önzés,  egoizmus nem Önszeretet  az valójában annak a hiánya,  s ily módon ezek elválasztanak Önvalónktól). Lehetőséget kaphatunk arra, hogy máshogy lássuk magunkat, máshogy nézzünk magunkra, mint eddig, és ezáltal egy szeretetteljesebb, boldogabb jövőt tudjunk teremteni önmagunknak.

Késztetést érezhetünk olyan dolgok, igazságok kimondására, amelyek régóta a lelkünk mélyén rejtőztek, s amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a múlt sebei gyógyulhassanak, tisztulhassanak. De fontos, hogy Szeretettel tudjuk kimondani ezeket a dolgokat, mert csak akkor tud tisztulást, gyógyulást hozni, ellenkező esetben csak újabb sérelmek ülhetnek el bennünk, és a másikban. A Tudatosság és a Szeretetbölcsesség segíthet abban, hogy szeretettel tudjuk megbeszélni a múlt sérelmeit, konfliktusait, és meg tudjunk tisztulni azoktól. Képessé válhatunk arra is, hogy megbocsássunk valakinek valami olyan sérelmet, amelyet eddig nem tudtunk, vagy magunknak tudunk megbocsátani valamiért, s ezáltal tisztulhat a Lélek Mélye. De akár a Sorsnak is „megbocsáthatunk” a mögöttünk lévő fájdalmakért, nehézségekért, megérthetjük, hogy azok is bennünket szolgáltak, s így el tudjuk fogadni, és elengedni a múltat, hogy egy Új Minőségű Jövő rendeződhessen körénk.

Megérthetjük, hogy vágyainkat hogyan tudjuk Istennel együttműködve hosszú távon működően Anyagba varázsolni. Az Isteni Akaratot megértve, Bölcsebbik Énünket, Önvalónkat segítségül hívva Egységbe kerülhetünk az Isteni Akarattal (ami a mi akaratunk is egyben, ugyanis az nem más, mint Lelkünk Eredendő Terve, amivel megszülettünk) a vágyaink megvalósítását illetően. Bizonyosság születhet bennünk afelől, hogy Lelkünk Igaz Vágyai Isteni Védelem alatt állnak, Isteni Támogatottságot élvezünk a megvalósulás terén, de csak akkor tudnak időtálló módon megvalósulni, ha hittel kitartunk mellettük, ha önmagunkat szeretve és becsülve nem érjük be kevesebbel, és ha Alázattal és Türelemmel engedjük az Isteni Akarat, az Eredendő Terv szerinti megvalósulást, s ha hagyjuk magunkat ezen az Úton vezetni. Megérthetjük azt is, hogy milyen belső ellenállások vannak még bennünk, amelyektől meg kell tisztulnunk, hogy Egységbe tudjunk kerülni a Magasabb Akarat szerinti megvalósulással, amelytől az egó valamilyen gátló hitrendszer miatt ellenállást generálva eddig elválasztott.

Megértés, a Lelkünk Igazságaiba és így az Isteni Igazságba való Beavatódás révén tisztulhat bennünk a jövővel kapcsolatos bizonytalanság, kikristályosodhat bennünk Lelkünk Célja a jövőre vonatkozóan, s ily módon tisztábban láthatunk a jövőt illetően. Akár olyan vágyak is tudatosulhatnak, amelyekkel eddig nem voltunk tisztában, eddig a Lelkünk Mélyén várakozva szunnyadtak, mivel Önszeretetünk, Önbecsülésünk révén el voltunk választva Önvalónktól, s ily módon Lelkünk Igaz Vágyaitól. Eddig rejtett képességek, magunkkal hozott Adottságok tudatosulhatnak, illetve Kreatív Teremtő, Alkotó Erőink szabadulhatnak fel bennünk. Kreatív alkotásra inspirálódhatunk, akár Isteni Inspiráció révén valamilyen magas minőségű alkotás gondolata születhet meg bennünk, vagy alkotásra ösztönző gondolatok tudatosulhatnak bennünk.  Az is lehet, hogy valamilyen vágynak már régóta tudatában vagyunk, de valamilyen oknál fogva halogattuk, nem engedtük meg magunknak, hogy része legyen az életünknek, vagy eddig akadályokba ütközött a megvalósulása, és most az Élet jelzi, hogy ideje lenne, illetve eljött az ideje Anyagba formálni, megvalósítani. Mivel szaturnuszi energiák is színezik az égi állást (s az év folyamán többször ismétlődik a Szaturnusz-Neptunusz kapcsolat), ezért fontos, hogy folyamatokban, lépésről-lépésre haladásban gondolkodjunk. Vagyis lehet, hogy most még csak a Lélek Mélye gyógyul, hogy később valamikor a Belső Kincsek felismerése és termőre fordítása megtörténhessen. Bízzunk abban, hogy az Isteni Bölcsesség sokkal jobban tudja, hogy melyek a minket és társainkat is leginkább szolgáló megvalósulás lépései.

Kristálytisztán letisztulhat bennünk, hogy ki a Lelkünk Igaz Társa, ki mellett van, vagy volna a helyünk, ki a mi Igaz Szövetségesünk, akivel időt állóan Igaz Kapcsolatban élhetünk. Ki az a Társ, akit Isten mellénk rendelt, vagy ki az a Társ, aki mellé Isten állítani akar bennünket, de eddig a felelősségtől, elköteleződéstől, kötelezettségektől menekülve távol tartottuk, nem engedtük közel magunkhoz, s inkább felelősség, elköteleződés nélküli, illúziókon és önhazugságokon alapuló kapcsolatban éljük az életünket. Megértés születhet bennünk, hogy milyen is az Igaz Szerelem, milyen minőségű az a Párkapcsolat, amire a Lelkünk vágyik, amitől a múlt sérülései, a félelmeink, az önszeretet hiánya távol tartott eddig. Letisztulhat bennünk, hogy ki is jelenti az Igaz Szerelmet, az Igaz Társat számunkra, és akár a Lelkünk Mélyén meghozott döntés is születhet bennünk ezen a téren, hogy aztán bátor lépéseket is tehessünk Lelkünk Hívása felé.

Gyógyulhat, stabilizálódhat bennünk az Ősbizalom, a Gondviselésben való Bizalom, hogy akármennyi nehézség, kihívás, akadályoztatottság van is mögöttünk, akkor is Isten Szeretett és Támogatott Gyermekei vagyunk. Fontos tudni, hogy a nehézségek valójában álruhás Áldások, amelyek révén visszatalálhatunk Önvalónkhoz, és felragyoghat bennünk a Fény. De a nehézségek csak akkor tudnak Belső Fényt felszabadító Áldássá válni, ha Önvalónk által vezetve haladunk át rajtuk. Isten a nehézségeken keresztül valójában Magához hív, hogy visszatalálhassunk Hozzá és ily módon Valódi Önmagunkhoz. Ezáltal lesz egyre szorosabb a kapcsolat Önvalónkkal, és ezáltal tudjuk valóban azt Életre hívni Önmagunkból, ami Valóban A Miénk, és ami valóban a Boldogságunkat szolgálja.

Habár a Karácsony a Család Ünnepe, s ezért elsősorban a szeretetteljes együttlétről kell, hogy szóljon, de hogy mindezeket az Ajándékokat be tudjuk fogadni, fontos az elcsendesülés, a nyugalom, a belső béke, a befelé koncentrálás, vagyis hogy az Ünnepek során legyünk csak magunkkal is, és tudjunk befelé figyelni, meditálni. Az eltorzult ünnepi szokások (mértéktelen fogyasztás, tárgyi ajándékokra fókuszálás) amúgy sem támogatják Karácsony valódi misztériumának megélését, befogadását, sőt, valójában elválasztanak attól, de ezen a karácsonyon különösen fontos volna, a belső lelki minőségekre, a szeretetteljes lelki együttlétre fókuszálni a családi ünneplésben is. Mert csak ilyen módon tudunk ezekből a csodálatos gyógyító, tisztító, Magasabb Szeretet Minőségbe emelő energiákból részesülni, azokból minél többet befogadni, hogy aztán termőre fordulhassanak bennünk Önmagunk és Szeretteink vonatkozásában is.

 

Áldott, Szeretetteljes együttlétben, és csendes elvonulásban töltött Ünnepeket kívánok! Kívánom, hogy minél többet tudjanak befogadni ezekből a csodás emelő energiákból, ezzel bearanyozva az Ünnepet és az Új Év indítását. S habár a naptári év kezdet az emberiség által kreált formaság, vagyis ekkor valójában nem indul semmi új, mert energetikailag akkor kezdődik egy új ciklus, amikor a Nap eléri az égen a Tavaszpontot (ez pedig nem más, mint a tavaszi napforduló), most mégis benne lesz az év elejében a valami új elindításának energiája. Ugyanis, a Mars január 1-én belép a Kos zodiákusba, (ami ráadásul saját jegye, így még erőteljesebben tudja a hatását érvényesíteni), és egyúttal együtt áll a Tavaszponttal, az új kezdet minőségével is, vagyis az adventi, karácsonyi gyógyulás, tisztulás, belső átminősülés táptalaján, megerősödve, megújulva, lendületesen indíthatjuk a naptári év kezdetet, s akár cselekvő módon is tenni tudunk azért, hogy valami újat indíthassunk el, vagy valamit új minőségben csinálhassunk az életünkben. A Nap – Szaturnusz együttállás, amely január 4-én áll fel, (ezáltal a Nap is szextil kapcsolatba kerül a Neptunusszal) pedig segítheti azt, hogy kristálytisztán ráláthassunk a Lelkünk Mélyére, és megérthessünk valami fontosat, hogy a vágyainkat cselekvő módon Anyagba tudjuk formálni, s időtállóan valamilyen radikális fordulatot indíthassunk el az életünkben. Ugyanis, január 6-án Újhold lesz a Bak zodiákusban a Nyilas csillagkép íjat kifeszítő kezénél, s a Hold a Nappal való pontos együttállásból kilépve, de még a Nappal kapcsolatban maradva együttállásba kerül a Plútóval, illetve január 11-én a Nap is együttállásba kerül a radikális változások bolygójával. Valamint január 6-án az Uránusz, a változások planétája is direktbe fordul. Vagyis az év elejével sorsfordító, új ciklust indító energiákat kaphatunk a kezünkbe, amelyekkel Lelkünk Igaz Vágyaira alapozva, lépésről-lépésre olyan minőségi változásokat indíthatunk el, amelyek hosszú távra határozhatják meg az életünket.

 

Tuboly Beatrix
2018. december 22.

 

(Felhasznált kép forrása: Pixabay)

 

 

 

 

 

VISSZA